Metody diagnostyczne 2023, Grudzień

Biopsja Punkcyjna Wątroby - Wyniki, Powikłania

Biopsja Punkcyjna Wątroby - Wyniki, Powikłania

Biopsja wątroby to zabieg medyczny, w którym lekarz wprowadza do wątroby specjalną igłę i pobiera materiał do badań i diagnostyki stanu narządu

Testy Alergiczne - Test Alergiczny, Diagnostyka

Testy Alergiczne - Test Alergiczny, Diagnostyka

Testy alergiczne, które dzielą się na testy skórne i testy prowokacyjne, przeprowadza się w celu wykrycia choroby alergicznej u osoby. To badanie pozwala ocenić rozwój i charakter odpowiedzi zapalnej

Elektroencefalografia Mózgu - Metody

Elektroencefalografia Mózgu - Metody

Elektroencefalografia to metoda diagnostyczna służąca do badania funkcjonowania mózgu, polegająca na rejestracji jego potencjałów elektrycznych. Ta metoda jest przepisywana w przypadku zaburzeń nerwicowych, emocjonalnych, psychicznych, chorób zapalnych układu nerwowego, urazów czaszkowo-mózgowych

Bronchoskopia - Wskazania, Powikłania

Bronchoskopia - Wskazania, Powikłania

Bronchoskopia to metoda diagnostyki stanu błony śluzowej tchawicy i oskrzeli. Odbywa się za pomocą specjalnego elastycznego urządzenia - broncho-fibroskopu, który wprowadza się do światła tchawicy i oskrzeli

RTG Klatki Piersiowej, Kręgosłupa, Stawów

RTG Klatki Piersiowej, Kręgosłupa, Stawów

Rentgen to medyczne badanie diagnostyczne ludzkich narządów wewnętrznych za pomocą promieni rentgenowskich, a następnie ich projekcja na specjalny film lub papier fotograficzny

Angiografia Naczyniowa - Rodzaje, Cechy, Wskazania

Angiografia Naczyniowa - Rodzaje, Cechy, Wskazania

Angiografia to badanie rentgenowskie naczyń krwionośnych, za pomocą którego wykrywa się wady ich rozwoju, upośledzoną drożność, możliwe uszkodzenia (tętniaki, zwężenia, wady rozwojowe), łagodne i złośliwe formacje

EGD żołądka - Przygotowanie, Przed I Po Zabiegu

EGD żołądka - Przygotowanie, Przed I Po Zabiegu

FGDS (fibrogastroduodenoscopy) - rodzaj badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego

Immunologiczne Badanie Krwi - Dekodowanie, Metody

Immunologiczne Badanie Krwi - Dekodowanie, Metody

Enzymatyczny test immunologiczny jest wykonywany w celu diagnozowania chorób wirusowych na wczesnym etapie, gdy inne metody diagnostyczne są bezsilne. Ta analiza ujawnia również predyspozycje do niektórych chorób dziedzicznych

Kolonoskopia - Wskazania, Przygotowanie, Powikłania

Kolonoskopia - Wskazania, Przygotowanie, Powikłania

Kolonoskopia - umożliwia zbadanie stanu ścian okrężnicy bez operacji. Ta metoda może wykryć obecność lub brak wielu chorób jelit, w tym raka okrężnicy

Sigmoidoskopia - Wskazania, Powikłania, Przygotowanie

Sigmoidoskopia - Wskazania, Powikłania, Przygotowanie

Sigmoidoskopia jest metodą diagnostyczną, w której bada się błonę śluzową odbytnicy i esicy. Badanie przeprowadza się specjalną aparaturą - sigmoidoskopem, wykonanym w postaci rurek z soczewkami i oświetleniem

Reografia Naczyniowa - Metody

Reografia Naczyniowa - Metody

Reografia to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, w której bada się ukrwienie poszczególnych narządów i całego organizmu. Reografia opiera się na zasadzie rejestracji zmian oporu elektrycznego tkanek związanych ze zmianą objętości krwi. Badania przeprowadza się za pomocą specjalnego urządzenia - reografu

Biopsja Tarczycy - Wyniki, Przebieg

Biopsja Tarczycy - Wyniki, Przebieg

Wykonuje się biopsję w celu zbadania komórek tarczycy pod kątem utworzonych guzków. Biopsja tarczycy jest wskazana u pacjentów z pośrednimi objawami złośliwości tj. zbadać węzły większe niż 1 cm

USG Macicy - Cechy, Wyniki

USG Macicy - Cechy, Wyniki

USG macicy to bezpieczna i skuteczna metoda diagnozowania stanu macicy i przydatków u kobiet. Pozwala wziąć pod uwagę kształt macicy, jej strukturę i rozmiar, zdiagnozować obecność lub brak niektórych formacji o innym charakterze, zidentyfikować choroby ginekologiczne, wyciągnąć wnioski dotyczące przyczyny niepłodności

USG Gruczołów Mlecznych - Przygotowanie, Przeciwwskazania

USG Gruczołów Mlecznych - Przygotowanie, Przeciwwskazania

Ultrasonografia gruczołów mlecznych jest metodą badania piersi, wykonywaną w celu zdiagnozowania nowotworów objętościowych wykrywanych palpacyjnie. USG gruczołów mlecznych to nieszkodliwy zabieg dla kobiecego ciała, dlatego nie ma przeciwwskazań do jego prowadzenia

Irygoskopia Jelit - Wskazania, Przygotowanie

Irygoskopia Jelit - Wskazania, Przygotowanie

Irygoskopia jest obecnie najbezpieczniejszą metodą badania jelita grubego. Irygoskopia jest wykonywana przy użyciu promieni rentgenowskich i pozwala wykryć szereg chorób: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, rak jelita grubego, polipy

Przepływomierz Szczytowy - Wskaźniki, Wyniki, Norma, Diagnostyka

Przepływomierz Szczytowy - Wskaźniki, Wyniki, Norma, Diagnostyka

Przepływomierz szczytowy to metoda diagnostyczna polegająca na pomiarze szczytowej prędkości wydychanego powietrza za pomocą specjalnego urządzenia - pikflometru. Ta metoda diagnostyczna jest stosowana do monitorowania czynności płuc w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie oskrzelowej

Kolposkopia - Wskazania, Przygotowanie, Konsekwencje

Kolposkopia - Wskazania, Przygotowanie, Konsekwencje

Kolposkopia to badanie ścian szyjki macicy, przeprowadzane za pomocą specjalnego mikroskopu - kolposkopu. Kolposkopia służy do wykrywania i diagnozowania wielu chorób, w tym: brodawek narządów płciowych, raka pochwy i szyjki macicy, różnych łagodnych nowotworów

Koronarografia - Wskazania, Przeciwwskazania

Koronarografia - Wskazania, Przeciwwskazania

Angiografia wieńcowa jest metodą rentgenowską służącą do badania naczyń serca. Z jego pomocą ujawniają się zmiany i ich stopień. Przepisywany w celu wyjaśnienia rozpoznania bólu w klatce piersiowej, niewydolności serca, zawału serca, podejrzenia choroby wieńcowej serca

Diagnostyka Prenatalna - Wskazania, Postępowanie

Diagnostyka Prenatalna - Wskazania, Postępowanie

Diagnostyka prenatalna to zespół działań podejmowanych w celu zbadania płodu w czasie ciąży. Jego głównym celem jest identyfikacja chorób dziedzicznych i różnych patologii rozwoju dziecka

Analiza Genetyczna - Metody, Wskazania, Dlaczego I Jak Jest Wykonywana

Analiza Genetyczna - Metody, Wskazania, Dlaczego I Jak Jest Wykonywana

Analiza genetyczna to zbiór różnych badań klinicznych i eksperymentów mających na celu zbadanie właściwości genów i określenie cech dziedzicznych. Główne rodzaje analizy genetycznej to analiza zgodności genetycznej, analiza chorób genetycznych i analiza genetyczna podczas ciąży

Fluorografia Płuc - Wskazania, Dekodowanie

Fluorografia Płuc - Wskazania, Dekodowanie

Fluorografia płuc to badanie diagnostyczne narządów klatki piersiowej, przeprowadzane nie częściej niż raz w roku, jeśli dodatkowe badanie nie jest wymagane. Dane uzyskane za pomocą fluorografii mogą ujawnić wiele chorób płuc

Pomiar Ciśnienia - Metody, Cechy, Błędy

Pomiar Ciśnienia - Metody, Cechy, Błędy

Pomiar ciśnienia krwi jest metodą diagnostyczną stosowaną przez lekarzy do określenia poziomu ciśnienia krwi w organizmie. Do pomiaru ciśnienia stosuje się specjalne urządzenie - tonometr, który może być mechaniczny lub automatyczny

Biopsja Prostaty - Wskazania, Powikłania

Biopsja Prostaty - Wskazania, Powikłania

Biopsja gruczołu krokowego to zabieg medyczny polegający na pobraniu od pacjenta fragmentu gruczołu krokowego do analizy cytologicznej i histologicznej. Wykonuje się biopsję w celu potwierdzenia raka prostaty

Urografia Nerek - Przygotowanie, Skutki Uboczne

Urografia Nerek - Przygotowanie, Skutki Uboczne

Urografia to zabieg diagnostyczny wykonywany w celu zbadania stanu nerek. Urografię przepisuje się, jeśli w moczu jest krew lub podejrzewa się kamienie nerkowe. Urografię wykonuje się za pomocą RTG i płynu kontrastowego

Tomografia Kręgosłupa - Metody, Wyniki

Tomografia Kręgosłupa - Metody, Wyniki

Tomografia kręgosłupa jest najbardziej pouczającym i niezawodnym rodzajem badania kręgosłupa i przyległych tkanek. Ta metoda diagnostyczna nie wymaga ingerencji instrumentalnej w organizm i jest uważana za jedną z najbardziej skutecznych i bezpiecznych

Amniopunkcja - Pojęcia, Metody, Konsekwencje

Amniopunkcja - Pojęcia, Metody, Konsekwencje

Amniopunkcja to metoda diagnostyczna wykorzystywana w medycynie prenatalnej do badania płynu owodniowego w czasie ciąży. Zabieg amniopunkcji polega na nakłuciu przez lekarza ściany brzucha macicy i usunięciu niewielkiej ilości płynu owodniowego

Intubacja Dwunastnicy - Przygotowanie, Technika

Intubacja Dwunastnicy - Przygotowanie, Technika

Intubacja dwunastnicy to procedura diagnostyczna, w której do dwunastnicy wprowadza się gumową sondę z otworami w celu pobrania mieszaniny żółci z jelitem i sokiem żołądkowym

Tomografia Jamy Brzusznej - Wskazania, Przygotowanie

Tomografia Jamy Brzusznej - Wskazania, Przygotowanie

Tomografia jamy brzusznej to metoda diagnostyczna, dzięki której można uzyskać szczegółowe informacje o stanie narządów znajdujących się w jamie brzusznej: nerek, wątroby, nadnerczy, śledziony, naczyń krwionośnych. Tomografia jamy brzusznej jest z powodzeniem stosowana do diagnozowania różnych chorób, w tym onkologicznych

Tomografia Płuc - Wskazania Do Postępowania, Przygotowanie Do Badania

Tomografia Płuc - Wskazania Do Postępowania, Przygotowanie Do Badania

Tomografia płuc to metoda badania stanu płuc i diagnozowania ich chorób. Za pomocą tomografii można wykryć choroby, takie jak gruźlica, rak płuc, zapalenie płuc. Tomografia jest wykonywana przy użyciu pierścienia rentgenowskiego, który może robić zdjęcia pod różnymi kątami

USG Nerek - Wskazania, Przygotowanie Do Zabiegu, Sposób Wykonania Badania

USG Nerek - Wskazania, Przygotowanie Do Zabiegu, Sposób Wykonania Badania

USG nerek to metoda diagnostyki chorób nerek i układu moczowego. Może pomóc określić położenie, kształt i rozmiar nerek i pęcherza. Ta metoda badawcza jest bardzo skuteczna, ale jednocześnie całkowicie bezpieczna dla organizmu

USG Narządów Wewnętrznych - Wskazania, Przygotowanie

USG Narządów Wewnętrznych - Wskazania, Przygotowanie

Ultradźwięki narządów wewnętrznych to metoda diagnostyki narządów zlokalizowanych w jamie brzusznej. Może służyć do określania obecności lub braku nowotworów, urazów i zmian zapalnych w narządach wewnętrznych

Spermogram - Dekodowanie, Wyniki

Spermogram - Dekodowanie, Wyniki

Spermogram - analiza zdolności mężczyzny do poczęcia. Odchylenie spermogramu od normy jest wskaźnikiem spadku zdolności mężczyzny do poczęcia

Histeroskopia - Wskazania, Technika, Powikłania

Histeroskopia - Wskazania, Technika, Powikłania

Histeroskopia to zabieg diagnostyczny wykonywany przy użyciu specjalnego urządzenia endoskopowego do badania jamy macicy. Histeroskopia pozwala na wykonanie biopsji materiału i dokładne ustalenie diagnozy

USG Przezpochwowe - Wskazania, Przygotowanie, Postępowanie, Przeciwwskazania

USG Przezpochwowe - Wskazania, Przygotowanie, Postępowanie, Przeciwwskazania

Ultrasonografia przezpochwowa jest metodą diagnostyczną stosowaną do badania narządów miednicy. Ta metoda jest przeprowadzana za pomocą specjalnego ultrasonograficznego czujnika pochwy i jest w stanie zidentyfikować różne choroby urologiczne i ginekologiczne

Gastroskopia - Przygotowanie, Wskazania, Przeciwwskazania

Gastroskopia - Przygotowanie, Wskazania, Przeciwwskazania

Gastroskopia jest zabiegiem diagnostycznym wykonywanym w celu badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego. Aby to zrobić, użyj specjalnego instrumentu - gastroskopu, włożonego do żołądka przez usta i przełyk

Analiza Moczu - Wskaźniki, Rodzaje

Analiza Moczu - Wskaźniki, Rodzaje

Analiza moczu to test laboratoryjny przeprowadzany w celu wykrycia różnych chorób. Badanie moczu pozwala lekarzowi ocenić ogólny stan organizmu, zidentyfikować ryzyko wystąpienia różnych patologii i, jeśli to konieczne, przepisać odpowiednie leczenie

Monitoring Holterowski - Wskazania, Instalacja, Wyniki, Uszkodzenie

Monitoring Holterowski - Wskazania, Instalacja, Wyniki, Uszkodzenie

Monitorowanie metodą Holtera to metoda diagnostyki funkcjonalnej, za pomocą której przeprowadza się codzienne monitorowanie elektrokardiogramu

USG Serca - Wskazania, Metody

USG Serca - Wskazania, Metody

USG serca to procedura diagnostyczna przeprowadzana w celu zbadania pracy serca i identyfikacji różnych chorób i patologii. Ultradźwięki serca to całkowicie bezpieczna metoda badawcza, dlatego można je wykonywać u noworodków i podczas ciąży

Tomografia Mózgu - Wskazania, Metody

Tomografia Mózgu - Wskazania, Metody

Tomografia mózgu jest głównym sposobem badania wewnętrznej struktury mózgu i jego naczyń. Za jego pomocą możesz zdiagnozować obecność chorób i zmian w mózgu. Tomografię mózgu można wykonać różnymi metodami, różniącymi się uzyskanymi wynikami

USG Płodu - Wskazania Do Postępowania, Rodzaje, Dekodowanie, Wskaźniki

USG Płodu - Wskazania Do Postępowania, Rodzaje, Dekodowanie, Wskaźniki

USG płodu jest główną metodą stosowaną w medycynie do diagnostyki rozwoju płodu w okresie ciąży. Cele takiego badania mogą się różnić i zależeć od czasu trwania ciąży